benvist.

SISTEMES AUDIOVISUALS

benVist és una empresa especialitzada en sistemes audiovisuals aplicats al

marketing i la comunicació, per tal de promocionar productes i crear ambients.
Transmetent imatges corporatives d’una manera efectiva i diferencial.

CONCEPTE

EXECUCIÓ

SERVEIS

Consultoria audiovisual Assessorament tècnic

Directrius de disseny

Enginyeria audiovisual

Producció tècnica

Creació de continguts

Realització

Integració i programació

Gestió de continguts

Control d’estudis d’audiència 

Manteniment tècnic

Garantia dels serveis